mcps-efs.pl

mcps-efs.pl – biznes, finanse

Jak wyjść z długów
Biznes

Jak wyjść z długów?

Sposobów na wyjście ze spirali długów jest wiele. Przede wszystkim warto pamiętać, że rozwiązaniem nigdy nie jest zaciąganie kolejnych zobowiązań. Pierwszym krokiem powinna być zawsze próba podjęcia rozmów z wierzycielami, rozważenie tzw. wakacji kredytowych, kontakt z komornikiem. Dla wielu jedynym rozwiązaniem jest zaś jedynie ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub przedsiębiorcy.

Jak wyjść z długów – samodzielne działanie dłużnika

Wbrew pozorom popaść w kłopoty finansowe nie jest trudno. Kredyty, tzw. chwilówki, zaciąganie zobowiązań u prywatnych wierzycieli – dla wielu to sposób na życie ponad standard, dla części zaś szansa na normalne funkcjonowanie. Pierwszym krokiem, który warto podjąć jest oszacowanie jakie środki finansowe są niezbędne do pokrycia comiesięcznych kosztów utrzymania i próba znalezienia stałych dochodów, które pozwolą je pokryć. 

A jak wyjść z długów już zaciągniętych? Przede wszystkim na ich spłatę nie należy zaciągać kolejnych. Warto skontaktować się także z wierzycielami, zanim zastosują oni windykację i ustalić z nimi plan spłaty zadłużenia. W przypadku kredytów zaciągniętych w instytucjach bankowych rozwiązaniem mogą być również tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty kredytu na określony czas. 

Jeżeli w wyniku zadłużenia doszło już do egzekucji komorniczej, dłużnik powinien skontaktować się z komornikiem. Uprzedzenie jego działań może być dobrym sposobem na ustalenie korzystnych dla dłużnika dobrowolnych spłat zadłużenia, a nie zajmowania majątku.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dla wielu dłużników jedyną szansą na wyjście ze spirali długów i powrót do normalnego funkcjonowania jest tzw. ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to stosunkowo nowa instytucja, którą reguluje Prawo upadłościowe. Jak wskazują statystyki, w pierwszej połowie 2022 roku skorzystało z niej już 7339 dłużników. 

Jak wyjść z długów ogłaszając upadłość konsumencką? Oddłużenie polega na częściowym lub całkowitym umorzeniu zadłużenia osoby fizycznej, która jest konsumentem w rozumieniu przepisów i w chwili składania wniosku nie prowadzi działalności gospodarczej. Warunkiem ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika, o której w świetle przepisów można mówić wtedy, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań. Domniemywa się, że ma to miejsce, jeśli opóźnienie to wynosi ponad trzy miesiące.

Warto dodać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej następuje na wniosek, który może złożyć dłużnik lub jego wierzyciele. 

Jak wyjść z długów firmowych?

Bankructwo może dotyczyć także firmy. Jak zatem wyjść z długów w sytuacji, gdy nie jest ona w stanie prowadzić swojej działalności? Rozwiązaniem jest przewidziane w przepisach prawa upadłościowego ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Dotyczy ono osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przepisy te mają ponadto zastosowanie do spółek z o.o., prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń swoim majątkiem, a także do wspólników spółki partnerskiej. 

Materiał zewnętrzny