mcps-efs.pl

mcps-efs.pl – biznes, finanse

dyrektor marketingu
Marketing

Kim jest dyrektor marketingu i jakie są jego obowiązki?

Dyrektor marketingu to osoba zajmująca się planowaniem i prowadzeniem działań dotyczących marketingu firmy.

Wymagania na stanowisko dyrektor marketingu

Osoba chcąca zostać dyrektorem do spraw marketingu powinna mieć wyższe wykształcenie i ukończony kierunek marketing lub zarządzanie. Osoba taka powinna umieć zorganizować swoją pracę i zarządzać ludźmi. Odznaczać musi się kulturą osobistą oraz umiejętnością współpracy z innymi. Ważna jest także znajomość języków obcych.

Warunki pracy dyrektora marketingu

Dyrektor marketingu pracuje zarówno w biurze, jak i w terenie. Osoba taka spotyka się z kontrahentami oraz klientami, bierze czynny udział w działaniach dotyczących promocji firmy, np. na różnego rodzaju targach. Praca polega na kontaktach z ludźmi i odbywa się w systemie 8-godzinnym.

Obowiązki dyrektora marketingu

Do obowiązków dyrektora marketingu należą:
– nadzorowanie pracy personelu, który mu podlega,
– planowanie i kontrolowanie badań rynkowych,
– ustalanie cen produktów i ich kanałów dystrybucji,
– określanie celów promocyjnych,
– nadzorowanie prac przeprowadzonych z zewnętrznymi firmami,
– nadzorowanie relacji publicznych,
– tworzenie bazy danych klientów,
– organizowanie akcji promocyjnych,
– przygotowywanie materiałów dotyczących promocji,
– planowanie układania produktów na półkach,
– rozliczenie budżetu,
– analiza efektów z podjętych działań,
– pomoc w rozwiązywaniu problemów,
– umożliwienie rozwijania się pracowników.

Jak być dobrym dyrektorem marketingu?

Dyrektor marketingu musi być wzorem dla innych pracowników i wykazywać chęć rozwoju. Musi być inteligentny, zdeterminowany do działania, elokwentny oraz dociekliwy.
Dyrektor marketingu powinien mieć swoją wizję na biznes, która będzie odpowiadać właścicielowi firmy. Powinien zachęcać pracowników do przedstawiania swoich pomysłów, motywować i inspirować ich do pracy, a także rozwijać ich umiejętności.
Dobry dyrektor powinien być odpowiedzialny i umieć organizować czas oraz pracę. Osoba na stanowisku dyrektora marketingu musi być elastyczna i skuteczna w rozwiązywaniu problemów.
Do zadań dyrektora zalicza się rozwijanie siebie i swojego zespołu, a także dążenie do określonych celów i wyników sprzedaży.
Ważnym krokiem podczas pracy jest przygotowanie zespołu na każdą ewentualność, a gdy pojawią się problemy, wspólne ich rozwiązanie.
Dyrektor marketingu powinien dzielić się wiedzą i doświadczeniem z pracownikami w taki sposób, by ich inspirować, a nie żeby się wywyższać i kreować na kogoś lepszego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.