mcps-efs.pl

mcps-efs.pl – biznes, finanse

zwolnienie pracownika
E-commerce

Jakie są formy zwolnienia pracownika?

Z całą pewnością można stwierdzić, że zwolnienie pracownika nie jest przyjemnym działaniem. Jednak czasem zdarza się tak, że jest ono konieczne do przeprowadzenia. Wiele osób zastanawia się w tym przypadku, jakie są formy zwolnienia pracownika. Warto się tego dowiedzieć.

Porozumienie stron

Zwolnienie pracownika może przebiegać na bardzo zróżnicowane sposoby. Wśród nich wymienia się na przykład rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron. Z całą pewnością jest to bardzo korzystne rozwiązanie zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Dzięki porozumieniu stron można zakończyć praktycznie każdą umowę o pracę i nie ma w tym przypadku większego znaczenia, która ze stron wystąpi z taką propozycją jako pierwsza. Rozwiązanie umowy następuje zgodnie z porozumieniem obu stron, w którym mogą one ustalić między innymi taki aspekt, jak data rozwiązania tego rodzaju umowy. Warto na to zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru najlepszej metody zwolnienia.

Wypowiedzenie

Umowa o pracę zawarta pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem może również zostać rozwiązania za wypowiedzeniem. Z takiego rozwiązania może skorzystać zarówno pracownik, jak i pracodawca. Istnieje dość duża dowolność w tym przypadku. Jednak warto pamiętać o tym, że jeśli rozwiązuje się daną umowę o pracę za wypowiedzeniem to powinno zastosować się do określonych w umowie okresów wypowiedzenia. Mogą one trwać od trzech dni do nawet trzech miesięcy i są w dużej mierze zależne od osiągniętego stażu pracy.

Rozwiązanie bez wypowiedzenia

Kolejną możliwością rozwiązania umowy o pracę jest tak zwane rozwiązanie bez wypowiedzenia. Jednak jego zastosowanie możliwe jest jedynie w ściśle określonych przypadkach, dlatego warto to uwzględnić podczas planowania zwolnienia pracownika. Najczęściej rozwiązanie bez wypowiedzenia następuje na przykład w momencie naruszenia przez pracownika jego standardowych obowiązków zawodowych, a także w przypadku utraty uprawnień, które są niezbędne do wykonywania pracy. Warto pamiętać o możliwości wystąpienia takich sytuacji.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy

Zwolnienie pracownika z danego przedsiębiorstwa może również nastąpić na skutek wypowiedzenia warunków pracy lub płacy. Takie działania najczęściej mają miejsce w przypadku zmiany warunków pracy lub zmiany stawki, która oferowana jest za wykonywanie takiej pracy. Jeśli pracownik nie zgadza się z nowymi warunkami pracy to powinien o tym poinformować swojego pracodawcą. Brak informacji uznawany jest zazwyczaj za akceptację nowych warunków, dlatego warto to wziąć pod uwagę.