mcps-efs.pl

mcps-efs.pl – biznes, finanse

podatki pośrednie i bezpośrednie
Finanse

Jakie są podstawowe rodzaje podatków pośrednich i bezpośrednich?

Wśród różnych rodzajów podatków można przede wszystkim wymienić podatki pośrednie oraz podatki bezpośrednie. Z całą pewnością można stwierdzić, że mają one dość zróżnicowaną specyfikę, dlatego warto dowiedzieć się na ich temat nieco więcej. Podatki pośrednie i bezpośrednie są kluczowym elementem gospodarki.

Podatek VAT

Wśród podatków pośrednich można przede wszystkim wymienić podatek VAT, który z całą pewnością jest jednym z najczęściej występujących w Polsce rodzajów podatków. Podatek VAT jest to podatek od wartości dodanej. Podatek tego rodzaju obciąża ostatecznego nabywcę wszelkiego rodzaju produktów lub usług i zawarty jest w cenie ich zakupu. Oprócz tego warto również pamiętać, że podatek ten jest nakładany na każdą transakcję sprzedaży, dlatego na co dzień każdy obywatel pośrednio wpłaca ten podatek do budżetu państwa. Warto w szczególny sposób pamiętać o zastosowaniu podatków pośrednich.

Podatek akcyzowy

Kolejnym podatkiem, który jest pośredni bez wątpienia jest akcyza. Podatek akcyzowy nakładany jest jedynie na niektóre produkty konsumpcyjne, a inne są od niego wolne. Wśród tego rodzaju wyrobów można przede wszystkim wymienić wszelkiego rodzaju alkohole oraz papierosy, a także inne wyroby tytoniowe. Podatek akcyzowy ma również specjalne zastosowanie w przypadku takich elementów, jak produkty energetyczne oraz energia elektryczna. W obecnych czasach podatek akcyzowy stanowi spory wpływ do budżetu państwa.

Podatek PIT

Wśród podatków bezpośrednich również można wymienić dość wiele ich rodzajów. Najbardziej znanym podatkiem bezpośrednim z całą pewnością będzie podatek PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Tego rodzaju podatki są wpłacane bezpośrednio do Urzędu Skarbowego i dlatego właśnie nazywają się podatkami bezpośrednimi. Podatek dochodowy od osób fizycznych przede wszystkim uwzględnia wszystkie dochody, które są uzyskiwane przez osoby fizyczne. Co roku każdy obywatel powinien rozliczyć swój podatek na specjalnie do tego celu przeznaczonym druku.

Podatek CIT

Kolejnym podatkiem bezpośrednim bez wątpienia jest podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych. Tego rodzaju podatek płacony jest przez przedsiębiorstwa o różnej wielkości, a nie przez osoby fizyczne. Podatek tego rodzaju obciąża dochody osób prawnych, a więc w szczególności spółek. Podstawowa stawka podatku od osób prawnych obecnie wynosi w Polsce dziewiętnaście procent. Jednak stawka ta może być również obniżona, w przypadku wybranych podatników. Warto o tym pamiętać podczas zakładania działalności gospodarczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.